Opis inwestycji: 
Firma Grupy Introl, na zlecenie Electra M&E Polska wykonała system oddymiania hali produkcyjnej w ramach inwestycji „Budowa zakładu produkcyjnego silników w Jaworze” dla Mercedes-Benz Manufacturing Poland Sp. z o.o. Wykonany system dzielił się na trzy typy: oddymianie mechaniczne (wymuszone pracą wentylatorów), oddymianie grawitacyjne oraz oddymianie pneumatyczne (sterowanie pneumatyką otwierającą klapy napowietrzające).

Zakres prac:
• montaż systemu wraz z centralami oddymiania produkcji AFG
• uruchomienie systemu wraz z zapewnieniem współdziałania z SSP
• sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

 

Typ projektu Inteligentne budynki
Klimtyzacja i wentylacja
Termin realizacji 2020
Klient/Inwestor Mercedes Benz Manufacturing Poland