Opis inwestycji: Spółka Grupy Introl podpisała z fi rmą Saller Josef Gewerbebau umowę na kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz automatyki budynkowej w obiekcie Galeria Handlowa Schluter Hallen Freising pod Monachium. [...] Więcej →
Opis inwestycji: Firma Grupy Introl, na zlecenie Mostostal Warszawa S.A. wykonała kompleksowe instalacje teletechniczne, sygnalizacji pożaru, BMS, AKPiA oraz system sterowania wraz z projektami wykonawczymi i dokumentacją powykonawczą w ramach przedsięwzięcia [...] Więcej →
Opis inwestycji: Głównym celem projektu było serwisowanie, konserwacja i przegląd instalacji budynku Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Prace obejmowały instalacje sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegania, a także instalacje elektryczne i teletechniczne zamontowane [...] Więcej →
Opis inwestycji Celem inwestycji było zwiększenie bezpieczeństwa pracy urządzeń gospodarki wodnej ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka zalania, poprzez ciągłą kontrolę i nadzór wybranych pomieszczeń w EC Żerań. Bezpieczeństwo wybranych obiektów zostało [...] Więcej →
Jedna ze spółek Grupy Introl wykonała prace polegające na zabudowie (rozbudowie obecnego systemu) stałych urządzeń gaśniczych na ciągach nawęglania, w oparciu o instalację wysokociśnieniowej mgły wodnej (System gaszenia), zabudowie (rozbudowie [...] Więcej →
Kompleks biurowców „MARATON” powstał w centrum Poznania, przy ul. Królowej Jadwigi w Poznaniu, w bezpośredniej bliskości najważniejszych poznańskich obiektów biznesowych, handlowych i kulturalnych. W ramach podpisanej z Generalnym Wykonawcą umowy, [...] Więcej →
Firma Kajima Poland Sp z o.o. była projektantem i generalnym wykonawcą inwestycji dotyczącej budowy fabryki NGK Ceramics Polska w Dąbrowie Górniczej – Tucznawie. Spółka Grupy INTROL wraz z firmą INITEL [...] Więcej →