Zakończono realizowaną „pod klucz”, inwestycję w Elektrociepłowni Kraków S.A. pn. „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji transportu, magazynowania i przeróbki biomasy w EC Kraków” cz. I – „Gospodarka magazynowa biomasy” i cz. II – „Mielenie i transport pneumatyczny zmielonej biomasy”. Protokół odbioru końcowego podpisano po przeprowadzeniu 72 godzinnego ruchu próbnego. Chorzowska Spółka Grupy Kapitałowej INTROL S.A. była liderem konsorcjum firm realizujących niniejszą inwestycję.

Wybudowane obiekty techniczne wraz z zainstalowanymi urządzeniami są częścią nowej instalacji kotła OP-380, która będzie działać na zasadzie współspalania bezpośredniego. Wydajność instalacji biomasy wynosi 33 t/h. Do spalania wykorzystywane będą pellety z drewna, wytłoków rzepakowych, słomy rzepakowo-jęczmiennej, łusek słonecznika, przywożone do elektrociepłowni w ilości 13–20 ciężarówek/dobę. Efekty ekologiczne instalacji zakładają obniżenie emisji SO2, NO2 i pyłu oraz wytwarzanego popiołu lotnego i żużla, a także ograniczenie emisji CO2 dzięki zerowemu bilansowi emisji CO2 z biomasy.
Zabudowana instalacja działa w pełnej automatyce, wyposażona jest w najnowsze sterowniki programowalne, a obsługa całych linii realizowana jest za pomocą wizualizowanych stacji operatorskich.

Wszystkie prace zostały wykonane terminowo, zgodnie z wykonaną dokumentacją i umową oraz pozytywnie odebrane przez inwestora.

Źródło: www.energomontarzchorzow.pl