Informujemy, iż Elektromontaż-3 Katowice, Spółka będąca częścią Grupy Kapitałowej Introl SA w dniu 2 kwietnia br. otrzymała informację o wygraniu przetargu na wykonanie instalacji silnoprądowych dla zadania “Modernizacja stacji przygotowania wody” w Elektrowni “Stalowa Wola”. Kwota ofertowa wynosi 1.372.000,00 zł. Spółka zrealizuje zadania w zadania w zakresie zakupu i montażu systemu zasilania elektroenergetycznego na terenie elektrowni.

Elektromontaż-3 Katowice jest firmą oferującą kompleksową realizację robót, zarówno w zakresie montażu wszelkiego typu instalacji elektrycznych na potrzeby nowych inwestycji, jak również modernizacji i remontów oraz produkcję urządzeń elektroenergetycznych i konstrukcji.