Energetyka Zawodowa:

Generalne wykonawstwo przy budowie instalacji transportu, magazynowania i przeróbki biomasy, dostosowanie budynku kotłowni oraz maszynowni do wymagań ppoż. poprzez montaż systemu klap dymowych oraz wykonanie prac na układach gospodarki paliwowej w Elektrociepłowni Kraków S.A.;

Realizacja zadań montażowo-remontowych w Elektrowni Rybnik S.A. w ramach umów rocznych serwisowych oraz umów wynikających z wygranych przetargów obejmujących m. in.:utrzymanie ruchu kotłów OP-650, turbin wraz z urządzeniami pomocniczymi, urządzeń pozablokowych oraz instalacji rurociągowych: wodnych, parowych, sprężonego powietrza, ziębniczych i rozpałkowych;serwis instalacji suchego z nawilżaniem odsiarczania spalin bloków 1, 5, 6 i 8;modernizację stacji podgrzewania mazutu;

Energetyka przemysłowa:

Przeróbka paleniska narzutnikowego na palenisko rusztowe w tym przebudowa części ciśnieniowej i mechanicznej kotła OR-35 w Cukrowni Nakło;

Modernizacja kotłów OR-32 w Cukrowni Glinojeck, w tym wymiana żeliwnych podgrzewaczy wody na stalowe, wykonanie dodatkowego stopnia podgrzewaczy wody zasilającej oraz wodnego podgrzewacza powietrza;

Modernizacja przepompowni wody sieciowej Lubin Wschodni w branży mechanicznej i budowlanej oraz dostawa urządzeń;

Wykonanie i dostawa palników do instalacji spalania biomasy dla Elsen S.A.;

Remont rurociągu pary świeżej w elektrociepłowni Odlewni Żeliwa Śrem S.A.;

Remont awaryjny kotła OR-35 w Cukrowni Gostyń;

Wykonanie i montaż wkładu wymiennika ciepła w EC Szopienice.

Zakłady górnicze:

Usługi/prace na terenie kopalń należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.: modernizacja stacji odmetanowania na terenie KWK „Borynia” – generalne wykonawstwo;wykonanie projektu i zabudowa rurociągu metanowego DN 400 w szybie III dla KWK „Krupiński”.

Usługi/prace na terenie kopalń należących do Kompanii Węglowej S.A.: budowa rurociągu głównego odwadniania DN 400 w szybie dla KWK Ziemowit; wymiana naczynia wyciągowego w górniczym wyciągu szybowym szybu „Julian I” w Zakładzie Górniczym Piekary;remont klatki 4-piętrowej górniczego wyciągu szybowego dla KWK „Brzeszcze–Silesia” – Ruch „Silesia”;modernizacja trzech wymienników ciepła WCO 250 dla KWK „Szczygłowice”,

Usługi/prace na terenie kopalń należących do Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.: wykonanie 2 szt. klatek 4-piętrowych wyciągu szybowego dla „KWK Wieczorek”; Wykonanie remontu naczyń wyciągowych 2-piętrowych górniczego wyciągu szybowego „Wschodni II” dla KWK „Mysłowice-Wesoła”; Wymiana kolektorów wodnych wraz z armaturą w komorze pomp głównego odwadniania przy szybie „Siemianowice III” i „Kolejowy I” na zlecenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Prace w branży AKPiA:

Remont i legalizacja urządzeń metanometrii – wszystkie kopalnie na terenie kraju;

Remont i legalizacja anemometrów, psychrometrów i barografów – wszystkie kopalnie na terenie kraju;

Remont i legalizacja akpia urządzeń energetycznych – KHW S.A., KW S.A.;

Oczyszczalnia Kraków Płaszów II – montaż instalacji zestalania w spalarni osadu;

Swedwood Poland Sp. z o.o. – Oddział Fabryki West Zbąszynek – montaż układów do pomiaru przepływów przy procesach technologicznych;

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Balinie – montaż układów do pomiarów przepływu gazów;

LG Display – Biskupice Podgórne – montaż układów do pomiarów przepływu przy procesach technologicznych;

Lentex S.A. – Lubliniec – montaż układów do pomiarów przepływu przy procesach technologicznych;

ENER-G Polska Sp. z o.o. – modyfikacja paleniska na składowisku odpadów w Balinie;

Politechnika Wrocław – montaż układów pomiarowych AKPiA;

Elektrownia Skawina S.A. – montaż układów pomiarowych AKPiA;

CZOK Czeladź – wykonanie wkładu rurowego oraz demontaż i montaż wymiennika ciepła;

CZOK Czeladź – montaż układu akpia ogrzewania szybu.

źródło: www.energomontazchorzow.pl