Opis inwestycji:

Projekt dotyczył zaprojektowania nowych układów absorpcyjnych w oparciu o testy na instalacji nawozów.

Zakres prac:

• badania składu odgazów i cieczy,
• opracowanie koncepcji zmodernizowanego procesu w oparciu o wyniki badań,
• opracowanie bilansu materiałowo-energetycznego,
• przygotowanie schematów P&ID dla nowej koncepcji,
• wykonanie szacunku kosztów.

Typ projektu Projekt Wykonawczy
Termin realizacji 2012
Klient/Inwestor Z.Ch. „Police” S.A.