Opis inwestycji: Projekt dotyczył zaprojektowania nowych układów absorpcyjnych w oparciu o testy na instalacji nawozów. Zakres prac: • badania składu odgazów i cieczy, • opracowanie koncepcji zmodernizowanego procesu w oparciu [...] Więcej →
Opis inwestycji: Projekt dotyczył zaprojektowania agregatu prądotwórczego 2 MWe wraz z infrastrukturą oraz z elastyczną współpracą z instalacjami istniejącymi, w zakresie przekazywania mocy elektrycznej i cieplnej. Zakres prac: • zaprojektowanie [...] Więcej →
Opis inwestycji Projekt dotyczył wymiany nieefektywnych złóż w kolumnach destylacyjnych oraz absorpcyjnych i desorpcyjnych. Wymiany wąskich gardeł dla zwiększonych strumieni, w tym wymiany pomp, modernizacji układu chłodzenia reaktora w oparciu [...] Więcej →
Dostawa przemiennika PowerFlex7000 (typu prądowego) w celu wymiany istniejącego przemiennika częstotliwości średniego napięcia (typu napięciowego) dla zwiększenia niezawodności pracy układu napędowego. Całość zadania wykonana w trybie „pod klucz”, począwszy od [...] Więcej →
Kompleksowo wykonana modernizacja istniejącego, bezpośredniego zasilania silników  wentylatorów spalin, z wykorzystaniem przemienników średniego napięcia PowerFlex 7000 (typu prądowego). Modernizacja miała na celu zmniejszenie energii poboru potrzeb własnych bloku, zmniejszenie hałasu [...] Więcej →
Opis inwestycji: Przedmiot zamówienia obejmował zaprojektowanie i wykonanie modernizacji trzech instalacji odpylania dla spalin z trzech kotłów węglowych o łącznej mocy cieplnej 30 MW zlokalizowanych na terenie ciepłowni miejskiej w [...] Więcej →
Opis inwestycji: Modernizacja układu odpylania z wykorzystaniem fi ltrów workowych pozwalających na spełnienie bardzo restrykcyjnych, wewnętrznych norm emisyjnych pyłu poniżej 18 mg/Nm (dla 6% O2) wykonana na zlecenie Spółki Energetycznej [...] Więcej →
Opis inwestycji: Stacja Uzdatniania Wody „Jurowce” – wybudowane w 1967 roku ujęcie w Jurowcach czerpie wodę podziemną z dwóch czwartorzędowych poziomów wodonośnych. Zlokalizowane na powierzchni 55 ha studnie wiercone są [...] Więcej →
Opis inwestycji: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna jest jedną z sześciu spółek wchodzących w skład największej firmy energetycznej w kraju - Polskiej Grupy Energetycznej. Zespół Elektrownia Dolna Odra [...] Więcej →
Opis inwestycji: Elektrociepłownia Kozienice zlokalizowana jest na lewym brzegu Wisły 75km na południe od Warszawy, w odległości 12 km od Kozienic. Usytuowana jest w pobliżu Kozienickiego Parku Krajobrazowego - obszaru [...] Więcej →