Opis inwestycji: Projekt dotyczył zaprojektowania nowych układów absorpcyjnych w oparciu o testy na instalacji nawozów. Zakres prac: • badania składu odgazów i cieczy, • opracowanie koncepcji zmodernizowanego procesu w oparciu o wyniki badań, • opracowanie bilansu materiałowo-energetycznego, • przygotowanie schematów P&ID dla nowej koncepcji, • wykonanie szacunku kosztów. Typ projektu Projekt Wykonawczy Termin realizacji 2012 [...] Więcej →
Opis inwestycji: Projekt dotyczył zaprojektowania agregatu prądotwórczego 2 MWe wraz z infrastrukturą oraz z elastyczną współpracą z instalacjami istniejącymi, w zakresie przekazywania mocy elektrycznej i cieplnej. Zakres prac: • zaprojektowanie budynku dla agregatu wraz z konieczną infrastrukturą, • przeprowadzenie akcji ofertowej na parogenerator • zaprojektowanie nowych rurociągów technologicznych i podłączenie ich do punktów wpięć. Typ [...] Więcej →
Opis inwestycji Projekt dotyczył wymiany nieefektywnych złóż w kolumnach destylacyjnych oraz absorpcyjnych i desorpcyjnych. Wymiany wąskich gardeł dla zwiększonych strumieni, w tym wymiany pomp, modernizacji układu chłodzenia reaktora w oparciu o licencję Shell i modernizację układu absorpcji i desorpcji na licencji Cata-Carb. Zakres prac: • opracowanie projektu bazowego w wersji rozszerzonej, • wykonanie obliczeń bilansowo-energetycznych, [...] Więcej →
Dostawa przemiennika PowerFlex7000 (typu prądowego) w celu wymiany istniejącego przemiennika częstotliwości średniego napięcia (typu napięciowego) dla zwiększenia niezawodności pracy układu napędowego. Całość zadania wykonana w trybie „pod klucz”, począwszy od dokumentacji projektowej, demontażu istniejącego przemiennika, włącznie ze zmianami w polu zasilającym i systemie sterowania, po uruchomienie i szkolenie obsługi z zakresu eksploatacji. Zakres prac: • [...] Więcej →
Kompleksowo wykonana modernizacja istniejącego, bezpośredniego zasilania silników  wentylatorów spalin, z wykorzystaniem przemienników średniego napięcia PowerFlex 7000 (typu prądowego). Modernizacja miała na celu zmniejszenie energii poboru potrzeb własnych bloku, zmniejszenie hałasu generowanego przez układ wyprowadzenia spalin, podniesienie jakości i zakresu regulacji oraz umożliwienie hamowania i zatrzymania wentylatora w stanach awaryjnych oraz w trakcie regulacji. Zakres prac: [...] Więcej →
Opis inwestycji: Przedmiot zamówienia obejmował zaprojektowanie i wykonanie modernizacji trzech instalacji odpylania dla spalin z trzech kotłów węglowych o łącznej mocy cieplnej 30 MW zlokalizowanych na terenie ciepłowni miejskiej w Jaworze w celu spełnienia aktualnych standardów emisji pyłów do atmosfery. Zakres prac: opracowanie wielowariantowej koncepcji modernizacji instalacji odpylania prace projektowe – projekt wykonawczy wielobranżowy prace [...] Więcej →
Opis inwestycji: Modernizacja układu odpylania z wykorzystaniem fi ltrów workowych pozwalających na spełnienie bardzo restrykcyjnych, wewnętrznych norm emisyjnych pyłu poniżej 18 mg/Nm (dla 6% O2) wykonana na zlecenie Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A - producenta energii elektrycznej i cieplnej dla potrzeb przemysłowych Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA oraz mieszkańców miasta Jastrzębia-Zdroju i okolic (m.in: gmin Pawłowice i [...] Więcej →
Opis inwestycji: Stacja Uzdatniania Wody „Jurowce” – wybudowane w 1967 roku ujęcie w Jurowcach czerpie wodę podziemną z dwóch czwartorzędowych poziomów wodonośnych. Zlokalizowane na powierzchni 55 ha studnie wiercone są i zgrupowane w zespoły studzienne, pobierające wodę z głębokości od 20 do 120 metrów. W latach 1969–1973 wybudowano Stację Uzdatniania Wody Jurowce. Ciąg technologiczny uzdatniania [...] Więcej →
Opis inwestycji: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna jest jedną z sześciu spółek wchodzących w skład największej firmy energetycznej w kraju - Polskiej Grupy Energetycznej. Zespół Elektrownia Dolna Odra (ZEDO) w Gryfinie (Szczecin) jest jedną z gałęzi PGE. Elektrownia ma osiem bloków o łącznej mocy 1 547 MW (energia elektryczna) i 64,4 MW (energia [...] Więcej →
Opis inwestycji: Elektrociepłownia Kozienice zlokalizowana jest na lewym brzegu Wisły 75km na południe od Warszawy, w odległości 12 km od Kozienic. Usytuowana jest w pobliżu Kozienickiego Parku Krajobrazowego - obszaru specjalnie chronionego, dla którego obowiązują zaostrzone normy ochrony środowiska. Elektrociepłownia posiada 10 wysokosprawnych bloków energetycznych o łącznej mocy osiągalnej 2908 MW, co daje około 8 [...] Więcej →