Spółka zależna Energomontaż Chorzów Sp. z o.o. otrzymała od Pfeifer & Langen Polska S.A. zlecenie na rozbudowę elektrociepłowni Cukrowni Środa oraz przeniesienie do niej środków trwałych. Łączna wartość obu umów, podpisanych 14.01.2008, to 12 mln zł netto.