Szereg szczegółowych informacji znajdą Państwo pod poniższym linkiem (dział relacje inwestorskie/Spółka/Walne Zgromadzenie/Zwołanie WZA).
Skonsolidowane i jednostkowe dane finansowe za 2009 r. (raport roczny)