Wniosek “Akademia Kompetencji JCommerce” zdobył najwyższą ilość punktów w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.1.1/2011 dla Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim.

Tym samym firma JCommerce uzyskała dotację w wysokości 1 068 210,81 zł na realizację szkoleń swoich pracowników w zakresie kompetencji menadżerskich, sprzedażowych, informatycznych, umiejętności językowych i kompetencji miękkich. Szkoleniami zostaną objęci pracownicy wszystkich działów firmy, ok. 50 osób. Realizacja projektu potrwa 1,5 roku.

źródło: www.jcommerce.pl