Opis inwestycji:

CERN, Europejska Organizacja ds. Badań Nuklearnych jest największym na świecie laboratorium fizyki cząstek elementarnych. Wielki Zderzacz Hadronów jest najpotężniejszym na świecie akceleratorem cząstek, służącym do rozpędzania cząstek do prędkości bliskiej prędkości światła. Rozpędzone cząstki zdęrzają się ze sobą wytwarzając ogromne ilości energii. Zasadnicze elementy LHC umieszczone są w tunelu o długości około 27 km, położonym na głębokości ok 100 m pod ziemią. Jednym z podstawowych elementów akceleratora jest detektor CMS wykrywający efekty zderzeń przyspieszonych cząstek. W czasie trwania eksperymentów wydzielają się duże ilości ciepła, które odprowadzane są przez zaprojektowane w tym celu instalacje chłodnicze.
W oparciu o wymagania i założenia CERN, INTROL zaprojektował, dostarczył i uruchomił kompletne instalacje chłodnicze dla poszczególnych modułów detektora. Z uwagi na szczególne wymagania niezawodności, układy sterowania wykonano w oparciu o najnowsze, zaawansowane rozwiązania redundancji pracy sterowników i ich sieci. Zadaniem zaprojektowanego i wykonanego systemu było zapewnienie właściwej i stabilnej temperatury pracy dla układów detektora CMS. Dokładność zastosowanej w układzie wielostopniowej regulacji temperatury to 0.01 stopnia Celsjusza.

Zakres prac:

• koncepcja i projekt układu sterowania
• dostawa pomiarowych urządzeń obiektowych, szaf sterowniczych, sterowników PLC, oprogramowania SCADA i DCS
• montaż, okablowanie oraz rozruch instalacji

Typ projektu Systemy sterowania
Termin realizacji 2004-2006
Kwota realizacji 700 000 CHF
Klient/Inwestor CERN