Opis inwestycji:

Gmina Liszki dysponowała oczyszczalnią ścieków o przepustowości Q= 1000 m3/d. Z uwagi na zwiększone potrzeby w zakresie oczyszczania ścieków, gmina Liszki zdecydowała się na inwestycję w zakresie rozbudowy i modernizacji istniejącej oczyszczalni, aby uzyskać przepustowość Q=1600 m3/d.
Modernizację i rozbudowę wykonała jedna ze spółek GRUPY INTROL.

Zakres prac:

• budowa i uruchomienie:
• sitopiaskownika
• reaktora biologicznego
• osadnika wtórnego radialnego
• stacji dmuchaw
• instalacji dozowania koagulanta Pix
• stacji zlewna ścieków dowożonych
• przepompownii lokalnej ze zbiornikiem odświeżającym,
• biofiltru, silosu wapna i pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego
• modernizacja komór stabilizacji osadów
• modernizacja budynku socjalno-technicznego, wiat składowania osadu i zbiorników retencyjnych

Typ projektu Oczyszczalnie ścieków
Termin realizacji 2012-2013
Kwota realizacji 2 598 000 EURO
Klient/Inwestor Urząd Gminy Liszki