Opis inwestycji:

Baza paliw w Radzionkowie jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce terminali przeładunkowych. Z jej usług korzystają przede wszystkim koncerny zagraniczne oraz szereg niezależnych operatorów na rynku hurtowym i detalicznym. Do bazy dostarczane są również paliwa z rafinerii zagranicznych.
INTROL wykonał zadanie inwestycyjne “Kompleksowa automatyka technologiczna wraz z komputerowym systemem sterowania, nadzoru i wizualizacji” oraz roboty związane z kompletną dostawą oraz wykonaniem “pod klucz” dwudziestu trzech zbiorników o pojemności V=10.000 m3 każdy, wraz z pompownią, stacjami nalewu paliw oraz niezbędną infrastrukturą.

Zakres prac:

• wykonanie rozdzielni elektrycznych
• wykonanie zasilania bazy paliwowej
• wykonanie pompowni p.poż. (wody i piany) w zakresie instalacji elektrycznej i automatyki
• wykonanie pompowni paliw w zakresie dostaw i instalacji elektrycznej i automatyki
• wykonanie frontu rozładunkowego kolejowego w zakresie dostaw i instalacji elektrycznej i automatyki
• oświetlenie całego obiektu w zakresie dostaw i instalacji elektrycznej i automatyki
• budowa dwudziestu trzech zbiorników wody, każdy o poj. 10.000 m3 paliwa, w zakresie instalacji
elektrycznej i automatyki
• wykonanie sześciu stanowisk ochrony zbiorników p.poż. (piana i woda)
• instalacja odzysku oparów paliw w zakresie instalacji elektrycznej i automatyki
• prefabrykacja szaf sterownikowych wraz z oprogramowaniem i wykonaniem wizualizacji
• wykonanie instalacji: rozgłoszeniowej, TV przemysłowej i sygnalizacji pożaru

Typ projektu Automatyka i zbiorniki
Termin realizacji 1999-2012
Klient/Inwestor TANQUID POLSKA Sp. z o.o.