Opis inwestycji:

Elektrociepłownia Bydgoszcz ECII jest głównym dostawcą ciepła i energii elektrycznej dla miasta.
Jeden z 4 kotłów parowych OP-230 został poddany remontowi mechanicznemu i firma INTROL zrealizowała modernizację systemu sterowania pracy kotła wraz z optymalizacją spalania. Celem zmodernizowanego systemu sterowania było zapewnienie bezpiecznej i optymalnej pracy kotła.

Zakres prac:

• opracowanie dokumentacji funkcjonalnej algorytmów dla kotła OP-230
• oprogramowanie systemu sterowania Ovation
• koordynacja międzybranżowa podczas prowadzonego remontu
• koordynacja prowadzonych wdrożeń
• uruchomienie oraz rozruch kotła
• optymalizacja zaimplementowanych UAR
• optymalizacja spalania

Typ projektu Systemy sterowania
Termin realizacji 2010-2012
Kwota realizacji 200 000 USD
Klient/Inwestor PGE GiEK SA