Opis inwestycji: Pomiar temperatury w silosie z wysuszonym osadem na terenie oczyszczalni ścieków. Materiał gromadzony w silosie posiada tendencję do samopodgrzewania, występuje ryzyko samozapłonu. Konieczny jest pomiar temperatury w całym przekroju [...] Więcej →
Opis inwestycji: Prefabrykowane płaszcze izolacyjne to wysokiej jakości system izolacji zaprojektowany w celu oszczędzania energii, zatrzymywania ciepła promieniowania, minimalizowania konserwacji izolacji i poprawy bezpieczeństwa pracy. Płaszcze izolacyjne są odporne na warunki [...] Więcej →
Opis inwestycji: Modernizacja polegała na wymianie układu pompowego kondensatu, opartego o zbiornik kondensatu i pompy elektryczne, na kompaktowy agregat pompowy zasilany parą wodną o maksymalnej wydajności 17,4 t/h.Dzięki zastosowaniu nowego agregatu [...] Więcej →
Opis inwestycji: Nowa instalacja neutralizacji o zdolności sorbcyjnej 520 kg chloru w pełni zabezpiecza obiekt i środowisko przed skutkami awarii. Jest to już kolejna realizacja Grupy Introl w zakresie modernizacji chlorowni [...] Więcej →
Opis inwestycji: Zadanie dotyczyło rozbudowy istniejącego budynku filtrów pośpiesznych o nową instalację przygotowania i dozowania pylistego węgla aktywnego do 16-stu filtrów pospiesznych otwartych. Rozwiązanie technologiczne zostało opracowane na podstawie przeprowadzonych na [...] Więcej →
Opis inwestycjiPrace obejmowały zaprojektowanie, a następnie etapową modernizacją SUW Powroźnik w zakresie uzdatniania wody. Celem inwestycji było wprowadzenie nowoczesnej technologii uzdatniania wody poprzez zastosowanie budowę nowych węzłów technologicznych oraz budowę [...] Więcej →
Jedna ze spółek Grupy Introl wykonała prace polegające na zabudowie (rozbudowie obecnego systemu) stałych urządzeń gaśniczych na ciągach nawęglania, w oparciu o instalację wysokociśnieniowej mgły wodnej (System gaszenia), zabudowie (rozbudowie [...] Więcej →
Zakres prac: W branży budowlanej : wykonanie fundamentów pod zabudowę filtrów odpylających dla sześciu kotłów: wykonanie fundamentów pod zabudowę wentylatorów spalin dla powyższych kotłów. wykonanie fundamentów dla konstrukcji wsporczych kanałów [...] Więcej →
Opis inwestycji: Oczyszczalnia Ścieków GIGABLOK jest oczyszczalnią typu mechaniczno-biologiczno-chemicznego, do której odprowadzane są ścieki z północnych dzielnic Katowic. W okresie bezdeszczowym w ciągu doby oczyszczalnia może przyjąć 40 tys. m3 [...] Więcej →
Opis inwestycji: Przedmiot zamówienia obejmował zaprojektowanie i wykonanie modernizacji trzech instalacji odpylania dla spalin z trzech kotłów węglowych o łącznej mocy cieplnej 30 MW zlokalizowanych na terenie ciepłowni miejskiej w [...] Więcej →