Opis inwestycji: 
Inwestycja przebiegała 2-etapowo – w 2018 i 2019 roku, poprzedzona była testami obiektowymi potwierdzającymi poprawność działania w tej aplikacji. W realizacji zastosowano nietypowe pirometryczne rozwiązanie pomiaru temperatury spalin przy wykorzystaniu urządzeń LAND CDA w kotłach WR-25. Są to tzw. „niewidzialne”, niezużywające się termopary, jako alternatywa dla standardowych technik pomiarowych. Inwestycja była realizowana przez kooperację dwóch spółek z Grupy Introl.

Zakres prac:
• testy obiektowe
• ofertowanie
• wzorcowanie akredytowane urządzeń wg Państwowego Centrum Akredytacji (PCA)
• dostawa
• wsparcie techniczne nad montażem.

 

Typ projektu Pomiary w przemyśle
Modernizacja w energetyce
Termin realizacji 2018-2019
Klient/Inwestor Ciepłownia węglowa