Jedna ze spółek Grupy Introl wykonała prace polegające na zabudowie (rozbudowie obecnego systemu) stałych urządzeń gaśniczych na ciągach nawęglania, w oparciu o instalację wysokociśnieniowej mgły wodnej (System gaszenia), zabudowie (rozbudowie obecnego systemu) systemu wczesnej detekcji pożaru na ciągach nawęglania w oparciu o światłowodową, liniową czujkę ciepła DTS oraz detekcję gazów tlewnych (System detekcji), a także [...] Więcej →
Opis inwestycji: Przedmiot zamówienia obejmował zaprojektowanie i wykonanie modernizacji trzech instalacji odpylania dla spalin z trzech kotłów węglowych o łącznej mocy cieplnej 30 MW zlokalizowanych na terenie ciepłowni miejskiej w Jaworze w celu spełnienia aktualnych standardów emisji pyłów do atmosfery. Zakres prac: opracowanie wielowariantowej koncepcji modernizacji instalacji odpylania prace projektowe – projekt wykonawczy wielobranżowy prace [...] Więcej →
Opis inwestycji: Modernizacja instalacji odpylania i oczyszczania spalin zapewniająca spełnienie standardu emisji zanieczyszczeń pyłowych dla czterech z siedmiu ciepłowni (Błonie, Białe Błota, Osowa Góra, Solec Kujawski, Szubin, Nakło nad Notecią, Koronowo), którymi dysponuje KPEC Spółka z o.o – realizacja wykonana „pod klucz” w systemie projektuj i buduj. Zakres prac: prace projektowe – projekty wykonawcze wielobranżowe [...] Więcej →
Opis inwestycji: Modernizacja układu odpylania z wykorzystaniem fi ltrów workowych pozwalających na spełnienie bardzo restrykcyjnych, wewnętrznych norm emisyjnych pyłu poniżej 18 mg/Nm (dla 6% O2) wykonana na zlecenie Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A - producenta energii elektrycznej i cieplnej dla potrzeb przemysłowych Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA oraz mieszkańców miasta Jastrzębia-Zdroju i okolic (m.in: gmin Pawłowice i [...] Więcej →
Opis inwestycji: Stacja Uzdatniania Wody „Jurowce” – wybudowane w 1967 roku ujęcie w Jurowcach czerpie wodę podziemną z dwóch czwartorzędowych poziomów wodonośnych. Zlokalizowane na powierzchni 55 ha studnie wiercone są i zgrupowane w zespoły studzienne, pobierające wodę z głębokości od 20 do 120 metrów. W latach 1969–1973 wybudowano Stację Uzdatniania Wody Jurowce. Ciąg technologiczny uzdatniania [...] Więcej →
Opis inwestycji: W ramach części pierwszej kontraktu na modernizację stacji wodociągowej SW-4 "Czyżówko" INTROL zrealizował szereg instalacji w rożnych obiektach wchodzących w skład zakładu. Zakres prac: • pompownia I stopnia • instalacja technologiczna • instalacja próżniowa • AKPiA • pompownia III stopnia • instalacja technologiczna • instalacja próżniowa • AKPiA • ozonownia • instalacja wodociągowa [...] Więcej →
Opis inwestycji: Miasto Toruń zaopatrywane jest w wodę z 5 odrębnych ujęć, z których jedno to ujęcie gruntowe we wsi Mała Nieszawka. Z powodu niewystarczającej jakości wody z tego ujęcia, firma Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. zdecydowała się na modernizację SUW "Mała Nieszawka". W efekcie zrealizowanej przez INTROL inwestycji, do 96% Torunian dociera obecnie woda [...] Więcej →
Opis inwestycji: Elektrociepłownia EC Siekierki jest jedną z największych elektrociepłowni w Europie. Dostarcza ciepło dla miasta Warszawy oraz produkuje energię elektryczną. W ramach modernizacji instalacji przygotowania wody INTROL wybudował magazyn kwasu solnego. Nowy magazyn kwasu pozwala zmagazynowac 300 ton kwasu solnego 35%. Dla potrzeb zapewnienia ciągłosci produkcji wody budowa była prowadzona etapowo, w systemie „projektuj [...] Więcej →
Opis inwestycji: Koksownia Przyjaźń jest częścią Grupy JSW, największego, polskiego producenta wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 i znaczącego producenta koksu w Unii Europejskiej. Do końca 2011 roku Koksownia Przyjaźń wyprodukowała od rozpoczęcia swej działalności ponad 56 mln ton koksu. Zadaniem jakie staneło przed INTROL było wykonanie modernizacji gospodarki energetycznej w ramach kontraktu na budowę [...] Więcej →
Opis inwestycji: Oczyszczalna ścieków w Białymstoku to zakład należący do Wodociągów Białostockich, który od 1994 roku funkcjonuje jako istotny element programu Zielonych Płuc Polski. Procesy oczyszczania ścieków - oparte o konwencjonalną metodę osadu czynnego - są realizowane z podziałem na trzy węzły technologiczne: mechaniczny, biologiczny, przeróbki osadów. INTROL, w ramach kontraktu uczestniczył w modernizacji systemu [...] Więcej →