Opis inwestycji: Nowo budowana fabryka zb branży Automotive. Wb ramach zadania dostarczono system oparty na sprzęcie i oprogramowaniu firmy Beamex do wzorcowania aparatury kontrolno-pomiarowej. W efekcie zrealizowanego zadania zrealizowano następujące założenia [...] Więcej →
Opis inwestycji: Na zlecenie czeskiego biura projektowego opracowaliśmy koncepcje i wykonaliśmy układy pomiaru przepływu gazów na rurociągach zrzutowych do flar. Przepływomierze dostarczone w tej aplikacji charakteryzowały się dwupunktowym uśredniającym pomiarem, ze [...] Więcej →
Opis inwestycji: Klient potrzebował opomiarować rurociągi przesyłu pary wodnej, wody i glikolu. Zaproponowano 3 różne metody pomiarowe. Przepływomierze ultradźwiękowe dostarczone w tej aplikacji charakteryzowały się bezinwazyjnością (nie ingerowały w rurociąg). Przepływomierze [...] Więcej →
Opis inwestycji: W jednym z zakładów papierniczych wymagania procesu zakładały kontrolę stężenia i gęstości ługu gęstego i ługu zielonego. Po analizie wymagań i warunków prowadzenia pomiarów zainstalowano w zakładzie refraktometry procesowe [...] Więcej →
Opis inwestycji: W zakładzie klienta istniała potrzeba kontroli wilgotności mieszanin węglowych i koksowniczych i antracytu. Warunki jakie panowały na instalacji wymagały zastosowania urządzeń bezkontaktowych, odpornych na silne zapylenie. Po analizie i [...] Więcej →
Opis inwestycji: Inwestor szukał rozwiązań pomiarowych pozwalających na kontrolę barwy półproduktów rafineryjnych. Po analizie potrzeb i warunków aplikacyjnych zaproponowano układy pomiarowe oparte o fotometryczne analizatory barwy w wersji iskrobezpiecznej (do pracy [...] Więcej →
Opis inwestycji: Inwestor chciał zabezpieczyć personel zakładu przed rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2. Realizacja inwestycji została poprzedzona testami funkcjonalnymi w celu oceny przydatności i doprecyzowania wymagań. Zaproponowano zastosowanie termowizyjnego systemu stacjonarnego LAND [...] Więcej →
Opis inwestycji: Pomiar temperatury w silosie z wysuszonym osadem na terenie oczyszczalni ścieków. Materiał gromadzony w silosie posiada tendencję do samopodgrzewania, występuje ryzyko samozapłonu. Konieczny jest pomiar temperatury w całym przekroju [...] Więcej →
Opis inwestycji: Klient miał duże straty pary wodnej ze zbiornika kondensatu i odgazowywacza. Wraz z inżynierami Armstrong’a przeprowadzono pre-audyt oraz diagnostykę wszystkich odwadniaczy na zakładzie. W wyniku przeprowadzonych prac wykryto znaczny [...] Więcej →
Opis inwestycji: Inwestycja przebiegała 2-etapowo – w 2018 i 2019 roku, poprzedzona była testami obiektowymi potwierdzającymi poprawność działania w tej aplikacji. W realizacji zastosowano nietypowe pirometryczne rozwiązanie pomiaru temperatury spalin przy [...] Więcej →