Opis inwestycji: Inwestycja przebiegała 2-etapowo – w 2018 i 2019 roku, poprzedzona była testami obiektowymi potwierdzającymi poprawność działania w tej aplikacji. W realizacji zastosowano nietypowe pirometryczne rozwiązanie pomiaru temperatury spalin przy [...] Więcej →
Opis inwestycji: Przedmiotem umowy były przeglądy wraz z konserwacją urządzeń systemów detekcji, sygnalizacji i gaszenia pożaru zainstalowanych na biomasie i układach nawęglania w Elektrociepłowni Siekierki. Naszym zadaniem były również natychmiastowe usunięcia [...] Więcej →
Opis inwestycji Celem inwestycji było zwiększenie bezpieczeństwa pracy urządzeń gospodarki wodnej ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka zalania, poprzez ciągłą kontrolę i nadzór wybranych pomieszczeń w EC Żerań. Bezpieczeństwo wybranych obiektów zostało [...] Więcej →
Opis inwestycji Spółka Grupy Introl zrealizowała zabudowę systemu wczesnej detekcji pożaru na ciągach nawęglania w oparciu o światłowodową, liniową czujkę ciepła. Jednocześnie wykonano rozbudowę zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym Gemos, [...] Więcej →
Jedna ze spółek Grupy Introl wykonała prace polegające na zabudowie (rozbudowie obecnego systemu) stałych urządzeń gaśniczych na ciągach nawęglania, w oparciu o instalację wysokociśnieniowej mgły wodnej (System gaszenia), zabudowie (rozbudowie [...] Więcej →
Dostawa przemiennika PowerFlex7000 (typu prądowego) w celu wymiany istniejącego przemiennika częstotliwości średniego napięcia (typu napięciowego) dla zwiększenia niezawodności pracy układu napędowego. Całość zadania wykonana w trybie „pod klucz”, począwszy od [...] Więcej →
Kompleksowo wykonana modernizacja istniejącego, bezpośredniego zasilania silników  wentylatorów spalin, z wykorzystaniem przemienników średniego napięcia PowerFlex 7000 (typu prądowego). Modernizacja miała na celu zmniejszenie energii poboru potrzeb własnych bloku, zmniejszenie hałasu [...] Więcej →
Zakres prac: W branży budowlanej : wykonanie fundamentów pod zabudowę filtrów odpylających dla sześciu kotłów: wykonanie fundamentów pod zabudowę wentylatorów spalin dla powyższych kotłów. wykonanie fundamentów dla konstrukcji wsporczych kanałów [...] Więcej →