Informujemy, iż IB Systems Sp. z o.o. (zajmująca się projektowaniem, wdrażaniem, integracją oraz utrzymaniem systemów teletechniki, bezpieczeństwa i automatyki w inteligentnych budynkach różnego typu w Grupie INTROL S.A) realizuje dwa duże projekty dla Budimexu S.A.

Przedmiotem ww. umów jest wykonanie instalacji elektrycznych dla budowy Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Łączna wartość ww. kontraktów to ponad 10 mln zł netto.

“„Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii (WCZT) jest projektem inwestycyjnym całego środowiska naukowego miasta Poznania jako centrum badań multidyscyplinarnych, które przez swoją działalność i wpływ na otoczenie gospodarcze będzie stanowić bardzo istotny element budowanej w Wielkopolsce regionalnej gospodarki opartej na wiedzy. Kompleks WCZT stanie w obrębie kampusu UAM na Morasku.”

źródło: mat. własne + IB Systems Sp. z o.o.