W związku z ciągłym rozwojem działalności szkoleniowej Spółka podjęła starania w celu wpisania firmy JCommerce S.A. do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Wpis udało się uzyskać w dniu 22.07.2011, co umożliwi jeszcze większej liczbie Klientów na korzystanie z usług JCommerce S.A.

Firma JCommerce jako instytucja szkoleniowa może uzyskać między innymi zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych i szukających pracy.

Rejestr instytucji szkoleniowych prowadzony jest w formie elektronicznej. Jest on jawny i dostępny na stronach internetowych wojewódzkich urzędów pracy. Alikacja jest dostępna pod adresem:

www.ris.praca.gov.pl

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.

Źródło: www.jcommerce.pl