Ekologicznie, nowocześnie, bezpiecznie. Energia z biogazu.
Nowa inwestycja Introl SA na terenie oczyszczalni „Warta” SA w Częstochowie.

W dniu 22 stycznia na terenie oczyszczalni ścieków „Warta” SA oddano oficjalnie do użytku nowoczesny silnik firmy Jenbacher, opalany biogazem. Katowicka Spółka Introl SA odpowiada za generalne wykonawstwo inwestycji: montaż, rozruch i uruchomienie urządzenia.

Na otwarcie inwestycji tłumnie przybyli zaproszeni goście. Zebranych przywitał w dyspozytorni Edward Sokołowski, prezes „Warty”. Wśród przybyłych znaleźli się lokalni samorządowcy, prezydent miasta Częstochowa Tadeusz Wrona, biskup Jan Wątroba, Zarząd Spółki Introl SA w osobach prezesa Piotra Jeziorowskiego i wiceprezesa Stanisława Jurczyńskiego, przedstawiciele firm Jenbacher, Instal Kraków oraz media lokalne.

Prezes Sokołowski zwrócił uwagę na korzyści ekonomiczne, energetyczne oraz ekologiczne, które przyniesie użytkowanie nowego urządzenia przez oczyszczalnię. Oprócz produkcji energii elektrycznej, zapewniającej 50 procent zapotrzebowania energetycznego „Warty”, urządzenie wytwarza jednocześnie energię cieplną, zaspokajając do 70 procent potrzeb zakładu. Wykorzystanie Jenbachera w perspektywie czterech lat pozwoli na oszczędności sięgające miliona złotych rocznie oraz zapewnienie ciągłości pracy oczyszczalni w razie awarii zewnętrznej sieci energetycznej.
Ekologiczna energia powstająca na bazie biogazu umożliwi znaczące zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, w skali czterech tysięcy ton CO2 rocznie.
Silnik wyposażony jest w dwustopniowy system bezpieczeństwa (czujniki stężenia gazu i pomiaru temperatury) oraz elektroniczny system sterowania.

Wyprodukowanie zielonej energii, mniej spalin emitowanych do atmosfery, zakończenie zakupów oleju opałowego, zwiększone bezpieczeństwo sanitacyjne to ewidentne korzyści dla firmy, jak i środowiska – podsumował prezes Sokołowski.

Prezes Zarządu Spółki Introl SA, Piotr Jeziorowski otrzymał od „Warty” podziękowania za terminowe i rzetelne zrealizowanie inwestycji.

– Instalacja Jenbachera jest efektem wygrania w marcu 2008 międzynarodowego przetargu nieograniczonego pn. „Montaż i uruchomienie silnika z generatorem synchronicznym” przez naszą firmę. Inwestycję w wysokości 3,480.000 złotych realizowaliśmy w okresie od maja do grudnia 2008 roku. Koszt samego silnika wyniósł 2.250.000 złotych. Odpowiadaliśmy za prace wykonawcze, montaż, umowy z podwykonawcami, ostateczne sprawdzenie instalacji oraz rozruch. Ostateczne prace rozruchowe trwały dwa tygodnie, do 27 grudnia ubiegłego roku. Dzięki jego pracy zostanie drastycznie zmniejszona emisja metanu. Oczyszczalnia zredukuje w ten sposób zapasy tego szkodliwego gazu. Zamiast spalania w zwykły, tradycyjny sposób metan zostanie przetworzony na paliwo dla silnika. – mówi Błażej Siedlecki, kierownik robót Spółki Introl SA.

Po oficjalnych przemowach zebrani goście przeszli z dyspozytorni na drugą część kompleksu, w celu obejrzenia nowej inwestycji. Biskup Jan Wątroba poświęcił maszynerię, był też czas na rozmowy, pytania techniczne oraz pamiątkowe zdjęcia. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem dla zaproszonych gości.

Stopniowe zwiększanie wykorzystania biogazu dla ekologicznej produkcji energii elektrycznej i cieplnej może stanowić znaczący wkład naszego kraju w rozwijanie europejskiej polityki zmniejszania emisji gazów cieplarnianych, jak i ochrony przyrody.

Ochrona środowiska naturalnego i związane z nią projekty i inwestycje stanowią ważną gałąź prac wykonywanych przez Spółkę Introl SA. Do tej pory instalacje automatyki dla oczyszczalni ścieków Spółka realizowała m.in. w Wiśle, Żorach, Krynicy Morskiej, Rydułtowach.