Zarząd Introl S.A informuje, że na podstawie komunikatu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dniem 30 września 2008 roku, Spółka zakwalifikowała się do Programu Wspierania Płynności. Spółka zadeklarowała przystąpienie do Programu Wspierania Płynności w dniu 26 września 2008 roku. Jednocześnie Introl S.A. informuje, że funkcję Animatora Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pełnić będzie Beskidzki Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Katowicach.