W lipcu bieżącego roku Energomontaż Chorzów Sp. z o.o., Spółka będąca częścią Grupy Kapitałowej INTROL S.A. ukończyła prace modernizacyjne kotła parowego OR-35 w Cukrowni Nakło należącej do Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Był to już drugi tego typu projekt realizowany w Cukrowni Nakło.

Zadanie polegało na przeróbce paleniska narzutowego na rusztowe i wykonaniu związanych z tym niezbędnych czynności, czyli przebudowie części ciśnieniowej kotła, przebudowie instalacji powietrza podmuchowego i wtórnego, układu odżużlania i instalacji nawęglania oraz układu zasilania wodą walczaka kotła. Zabudowano również komplet zdmuchiwaczy obrotowych firmy Clyde Bergemann.

Dzięki modernizacji wyeliminowano problemy związane z przekroczeniem norm zapylenia oraz kłopoty związane z urządzeniami dozująco-narzutowymi i instalacją nawrotu lotnego koksiku.
Prace wykonane zostały w oparciu o dokumentację opracowaną przez Biuro Techniki Kotłowej Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, podwykonawcą w zakresie dostawy oraz prac związanych z przebudową rusztu był Zakład Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A.
Wszystkie prace zostały wykonane terminowo, zgodnie z dokumentacją i umową oraz pozytywnie odebrane przez inwestora oraz Urząd Dozoru Technicznego.

źródło: www.energomontazchorzow.pl