Aktualnie eksploatowane wymienniki ciepła para-mazut posiadają wsady rurowe, które ulegają szybkiemu zanieczyszczeniu, a ze względu na duże gabaryty oraz powierzchnię wymiany ciepła ich czyszczenie jest bardzo kłopotliwe i pracochłonne.

Istniejący wymiennik ciepła z wsadem rurowym typu Pop – 800 144/70 zostanie zastąpiony wymiennikiem płytowym, wykonanym ze stali nierdzewnej o znacznie mniejszych gabarytach. Możliwe stanie się czyszczenie wymiennika metodą chemiczną.

Płytowy podgrzewacz spełnia wymagania dyrektywy europejskiej 97/23/WE, posiada również deklarację zgodności i oznakowany jest znakiem ExII3G, świadczącym o możliwości zastosowania w środowisku z niebezpieczeństwem wybuchu.

Tego typu modernizacja jest rozwiązaniem nowatorskim w odniesieniu do podgrzewania mazutu, jednakże sprawdzonym. W latach 2006 i 2009 Energomontaż Chorzów wykonał na terenie Elektrowni Rybnik wymianę dwóch podgrzewaczy rurowych na płytowe, które z powodzeniem pracują do dziś.

Jednocześnie zmodernizowano instalacja pary technologicznej mazutowni – proces podgrzewania mazutu odbywa się obecnie w sposób w pełni zautomatyzowany.

Źródło: na podst. www.energomontazchorzow.pl