W dniu 23 sierpnia br. Wiceprezes Zarządu INTROLU S.A., Pan Stanisław Jurczyński stanął na szczycie Elbrusu – najwyższego w głównym łańcuchu gór Kaukazu.

Flaga naszej Spółki powiewała na wysokości ponad 5000 m n.p.m!

*Elbrus leży w zachodniej części głównego łańcucha Kaukazu, tuż przy rosyjsko – gruzińskiej granicy. Jest najwyższym szczytem w Rosji. Masyw Elbrusa wyróżnia się charakterystyczną sylwetką o dwóch kopulastych wierzchołkach, odległych od siebie o ok. 3 km: zachodnim (wyższym) – 5642 m n.p.m. oraz wschodnim – 5621 m n.p.m.

*źródło: wikipedia