Fundacja na Rzecz rozwoju Ekoenergetyki „Zielony Feniks” oraz Gmina Polkowice organizują kolejne Forum Ekoenergetyczne w Polkowicach ,które odbędzie się w dniach od 16 -18 września 2010 roku. Honorowy Patronat nad tym wydarzeniem objęli Minister Środowiska, Minister Gospodarki ,Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, NFOŚiGW oraz wiele organizacji samorządowych i stowarzyszeń. Spółka INTROL S.A. kolejny rok weźmie udział w ww. wydarzeniu.

W trakcie Forum odbędą się między innymi :

• Warsztaty Dobrych Praktyk na których przedstawione będą praktyczne aspekty i doświadczenia już zrealizowanych inwestycji w obszarze ekoenergetyki;
• Konferencja Naukowa Metody oszczędzania energii i jej wytwarzania ze źródeł odnawialnych.
• Cykl paneli dyskusyjnych o tematyce ekoenergetycznej oraz możliwościach i barierach rozwoju w Polsce energetyki opartej o źródła odnawialne;
• Zjazd założycielski Krajowej Izby Gospodarczej Ekoenergetyki.

Zapraszamy do zapoznania się z programem i uczestnictwa w II Forum Ekoenergetycznym w Polkowicach w celu poszerzenia swojej wiedzy w zakresie OZE sektora, który ma nadal duże szanse rozwoju w Polsce ze względu na minimalne wykorzystanie zasobów energii odnawialnych jak i krytycznie niski udzia w gospodarce kraju.

Zobacz pełny program imprezy

Forum Ekoenergetycznemu towarzyszyć będzie wiele towarzyszących imprez, m.in. pokaz samochodów ekologicznych EkoMotoShow, pokaz ekofilmów, w tym m.in. premierowych etiud filmowych, jak również projekcji fabularnych jak i różnorodne wykłady i dyskusje.

Impreza rozpoczyna się 16 września br od Warsztatu Dobrych Praktyk (Energia wody, energia słońca, Energia Wiatru, Biogaz). O godz. 12.00 planowane jest otwarcie plenarne Forum.

Spółka INTROL S.A. weźmie udział w Forum Ekoenergetycznym po raz drugi. Mimo krótkiej dotychczasowej historii ww. imprezy, polkowickie Forum staje się ważnym miejscem dla film, dla których realizacje dla sektora ekoenergetyki oraz OZE stanowią ważną gałąź prowadzonej działalności.

Serdecznie zapraszamy naszych Klientów i Kontrahentów do firmowego stoiska w namiocie targowym, przy ul. Skalników 6b