Rozmrażalnia wagonów działa w oparciu o promienniki podczerwieni. Ogrzewają one boczne ściany wagonów. Zastosowany jest wymuszony obieg ciepłego powietrza, dla zminimalizowania strat ciepła. Całość sterowana jest z poziomu panelu operatorskiego zlokalizowanego we wskazanym przez inwestora miejscu. Na konstrukcji umieszczone są promienniki podczerwieni. Kanały powietrza zasysają ogrzane powietrze znad górnej krawędzi wagonu i wdmuchują je pod wagon w celu ogrzania jego podłogi.
Technologia może być wykonana w dowolnej długości (standardowo obejmuje ona 10 wagonów). Moc potrzebna do rozmrożenia jednego wagonu to około 300 kW.

Zakres prac:
• opracowanie koncepcji,
• wykonanie projektów: mechanicznego, elektrycznego, AKPiA,
• wykonanie konstrukcji stalowej, prefabrykacja szaf,
• dostawa i montaż na obiekcie: promienników podczerwieni,
wentylatorów, kabli, czujników, koryt kablowych, szaf obiektowych,
konstrukcji stalowej, rozdzielnic elektrycznych,
• zaprogramowanie sterownika, przygotowanie panelu operatorskiego
z wizualizacją, skomunikowanie z systemem DCS.

Typ projektu Automatyzacja
Termin realizacji 2017-2019
Klient/Inwestor Oddział Elektrownia Opole – PGE GiEK S.A.
ENEA Wytwarzanie oddział Kozienice