Opis inwestycji:
Inwestycja polegała na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej, budowie  nowego układu kogeneracji o mocy 4 MWe wraz z kompletną ścieżką gazową i układem odprowadzenia spalin, układem wyprowadzenia mocy z generatora oraz wszystkimi niezbędnymi instalacjami technologicznymi, elektrycznymi i AKPiA

Zakres prac:
• projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
• projekty wykonawcze
• budowę budynku dla układu kogeneracyjnego
• dostawę, montaż i uruchomienie  urządzeń technologicznych, elektrycznych, teletechnicznych, wentylacji oraz AKPiA
• instalację wyprowadzenia ciepła oraz energii elektrycznej
• rozruch i pomiary parametrów gwarantowanych
• szkolenie personelu

Typ projektu Kogeneracja
Termin realizacji 2018-2019
Klient/Inwestor ECO Kogeneracja Sp. z o.o.