Kompleksowo wykonana modernizacja istniejącego, bezpośredniego zasilania silników  wentylatorów spalin, z wykorzystaniem przemienników średniego napięcia PowerFlex 7000 (typu prądowego). Modernizacja miała na celu zmniejszenie energii poboru potrzeb własnych bloku, zmniejszenie hałasu generowanego przez układ wyprowadzenia spalin, podniesienie jakości i zakresu regulacji oraz umożliwienie hamowania i zatrzymania wentylatora w stanach awaryjnych oraz w trakcie regulacji.

Zakres prac:
• przygotowanie dokumentacji projektowej w modernizowanym zakresie,
• dostawa zewnętrznej stacji kontenerowej do zabudowy urządzeń:
przemienniki częstotliwości średniego napięcia, rozdzielnice bypass średniego napięcia, rozdzielnica potrzeb własnych,
• dostawa dwóch przemienników częstotliwości PowerFlex7000 (typu prądowego) 302 A/6 kV firmy Rockwell Automation,
• roboty budowlane, prace montażowe, instalacje elektryczne,
• wytyczne do algorytmów sterowania,
• uruchomienie oraz optymalizacja pracy urządzeń w układzie wentylator spalin – przemiennik częstotliwości,
• dostawa kompletnej dokumentacji w zmodernizowanym zakresie wraz z pakietem szkoleń.

Typ projektu Średnie napięcie
Termin realizacji 2018-2019
Klient/Inwestor PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów