24. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie, które odbyły się w dniach od 13 do 15 września były rekordowe zarówno pod względem liczby wystawców (ponad 650 wiodących na świecie dostawców technologii dla energetyki z kilkunastu krajów europejskich i Chin) jak i powierzchni zajętej przez ekspozycję. Nasza Spółka również wzięła udział w ww. wydarzeniu.

Targi Energetab to międzynarodowa impreza grupująca firmy oferujące najbardziej zaawansowane technologicznie maszyny, urządzenia, aparaty i konstrukcje, służące zwiększeniu niezawodności przesyłania energii elektrycznej oraz podniesieniu efektywności jej wytwarzania i użytkowania. Produkty i technologie prezentowane na targach ENERGETAB 2011 związane były z wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej, odnawialnymi źródłami energii, maszynami i wyposażeniem elektrycznym, kablami i przewodami, konstrukcjami przemysłowymi, oświetleniem oraz aparaturą pomiarową i kontrolno- sterującą a także usługami dla energetyki, itp.

INTROL S.A. podczas targów ENERGETAB 2011 zademonstrował swoją szeroką ofertę w zakresie prefabrykacji i dystrybucji szaf sterowniczych, sterownikowych, rozdzielnic NN oraz profesjonalnych usług grawerni.

Razem z naszym współwystawcą, znanym włoskim koncernem DKC Europe s.r.l. mieliśmy okazję do spotkania i nawiązania kontaktów z naszymi potencjalnymi Klientami, Kontrahentami i innymi osobami zainteresowanymi działalnością usługową INTROL S.A. Pracownicy Spółki podczas szeregu spotkań reagowali na zapytania Klientów oraz rozwiewali ew. wątpliwości w kwestiach merytorycznych.

Dziękujemy Państwu za tak liczne przybycie na stoisko targowe i zainteresowanie naszą ofertą!

Honorowy patronat nad Targami ENERGETAB 2011 objęli:

Minister Gospodarki,
Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
Prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej,
Prezydent Miasta Bielska–Białej,
oraz inne ważne izby gospodarcze i stowarzyszenia, jak:

PGE Energia Odnawialna S.A.,
Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska,
Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki,
Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne,
Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

Targi wspierane były przez liczne media i portale internetowe, głównie związane z branżą energetyczną i elektrotechniczną.

Źródło: materiały własne + ZIAD Bielsko Biała (organizator)