JCommerce S.A., Spółka wdrażająca nowoczesne technologie IT w Grupie INTROL S.A. w sierpniu br. rozpoczęła realizację dwóch projektów dla firmy z branży e – turystyki.

Pierwszy z nich to analiza i projekt hurtowni danych systemów sprzedażowo-finansowych, drugi natomiast to zestaw aplikacji do zarządzania danymi dostarczonymi przez touroperatorów, który powstaje w oparciu o technologie Windows Forms, Web Services i SQL Server i jest wykorzystywany przez pracowników firmy.

Źródło: www.jcommerce.pl