Dnia 7 maja 2008 roku nastąpiło oficjalne otwarcie inwestycji pod nazwą „Modernizacja Ujęcia Wody Trąbowiec ze Stacją Uzdatniania Wody oraz Pompowni Majówka”.

Introl SA występuje w tym kontrakcie jako Generalny Wykonawca. Wartość całego kontraktu opiewa na kwotę ponad 6 milionów euro. Jest to największa inwestycja w dotychczasowej działalności Introl SA.
Pełny zakres robót realizowanych przez Introl SA dla zamawiającego obejmuje prace w ujęciu wody Trębowiec (m.in. wymianę pomp głębinowych, wymianę rurociągów i armatury, wyposażenie ujęć wody w urządzenia pomiarowe i sterownicze oraz wymianę rurociągów tzw „wody surowej); prace w stacji uzdatniania wody Trębowiec (m.in. wymiana drenażu filtracyjnego, wymiana złóż filtracyjnych, zamontowanie dmuchaw do płukania filtrów, instalacja agregatu prądotwórczego, modernizacja budynku stacji uzdatniania wody); prace w pompowni „Majówka” (m.in. wykonanie nowej chlorowni, modernizacja budynku pompowni, instalacja budynku energetycznego oraz agregatu prądotwórczego).
Termin ostatecznego zakończenia prac to 30 listopada bieżącego roku.