W dniu 16 kwietnia 2008 roku została zawarta umowa inwestycyjna dotycząca nabycia przez INTROL SA udziałów w spółce Zakład Projektowania Technologii i Automatyki Pro-Zap sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim oraz podwyższenia kapitału zakładowego w Pro-Zap sp. z o.o.

Umowa ta przewiduje, iż środki uzyskane z podwyższenia kapitału zakładowego przez PRO-ZAP sp. z o.o. zostaną przeznaczone na zakup aktywów trwałych wykorzystywanych przez PRO-ZAP sp. z o.o. tj. nieruchomości, środków transportu, środków produkcji oraz wyposażenia pomieszczeń biurowych, warsztatowych i magazynowych. Nabyte udziały Spółka traktuje jako długoterminową lokatę kapitałową Introl S.A.
PRO-ZAP sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie automatyzacji procesów przemysłowych.