W dniu 5 listopada br. Zarząd Spółki INTROL S.A. podpisał umowę z PW “Ebud” – Przemysłówka Sp. z o.o., w ramach kontraktu “Modernizacja stacji wodociągowej SW-4 „Czyżkowko” w Bydgoszczy Część 1-Modernizacja technologii uzdatniania wody”.

Niniejszy kontrakt jest wart ponad 7 milionów złotych.

Przedmiotem w.w umowy jest realizacja robót budowlanych na wyszczególnionych poniżej obiektach: pompownia I stopnia, III stopnia, ozonownię oraz chlorownię. W ramach kontraktu Spółka wykona roboty w zakresie instalacji technologicznej, próżniowej, aparatury kontrolno – pomiarowej, instalacje wodociągowo – technologiczne, system nadrzędny dyspozytorski. Spółka zapewni również próbny rozruch.
Wartość umowy wynosi 7.220.000 zł netto. Termin wykonania mija 28 września 2010 roku.