W dniu 3 listopada br. Zarząd Spółki podpisał umowę z gminą Jerzmanowice-Przeginia. Niniejszy kontrakt obejmuje rozbudowę oczyszczalni ścieków w Żarach (etap 2 i 3). W ramach etapu 2, katowicka Spółka zajmie się opracowaniem i wykonaniem m.in: budową budynku technologicznego wraz z wiatą osadu, budową zbiornika retencyjnego ścieków oczyszczonych, rozbudową istniejących sieci międzyobiektowych: energetycznych, sterowniczych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych i ogrzewania; budową instalacji wewnętrznych sanitarnych, przebudową instalacji wewnętrznych, rozbudową układu zasilania energetycznego.
Etap 3 wiąże się z m.in. budową następujących obiektów: pompowni ścieków wraz z kratą pionową, stacji mechanicznego oczyszczania ścieków wraz ze zbiornikiem retencyjnym, instalacji wewnętrznych, sanitarnych, układu zasilania energetycznego itd
Kontrakt będzie realizowany przy zachowaniu ciągłości procesów oczyszczania ścieków. Wartość umowy wynosi 3.990.000 zł. netto. Realizacja niniejszego kontraktu zakończy się do 30 września 2010 roku.