W dniach 21-22 października, w Wiśle odbyło się kolejne szkolenie, organizowane przez INTROL Sp. z o.o. – ważnej Spółki Grupy Kapitałowej INTROL S.A. Tematyką niniejszego szkolenia była obsługa serwisowa urządzeń VEGA. Spotkanie miało charakter warsztatów, w ramach których Uczestnicy mieli możliwość praktycznego poznania najważniejszych cech i zasad obsługi urządzeń do pomiarów poziomu cieczy i materiałów sypkich.

Program warsztatów uwzględniał między innymi prezentacje zasad na jakich opiera się pomiar bezkontaktowy, podstawowych problemów i błędów aplikacyjnych, zaznajomienie Uczestników z właściwościami standardu FDT, a także poznanie funkcji oprogramowania PACTWARE i sterowników DTM podczas samodzielnego programowania sond radarowych.

Spotkania serwisowe z obsługi aparatury marki VEGA prowadzone są zazwyczaj w grupach do 10 osób i odbywają się kilka razy w roku.

źródło: www.introl.pl