W dniach 01-03 października 2010r. w Hotelu „Karolinka” ORW w Karpaczu miało miejsce seminarium branżowe „Optymalizacja zużycia czynników energetycznych oraz poprawa bezpieczeństwa – szansą na sukces firmy”. Limatherm Sensor Sp. z o.o. należąca do Grupy Kapitałowej INTROL S.A. wzięła udział w ww. wydarzeniu.

W seminarium wzięli udział m.in. przedstawiciele przemysłu koksowniczego: Koksownia „Przyjaźń” Sp. z o.o., KK „Zabrze” S.A., ZK „Zdzieszowice” Sp. z o.o., Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o., jednostek badawczych oraz biur projektowych.

Podczas trzydniowego seminarium uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wystąpień i prezentacji dotyczącej tematyki seminarium. Firma Limatherm Sensor Sp. z o.o. przedstawiła prezentację pt. „Pomiary temperatury w aplikacjach przemysłowych o podwyższonych wymaganiach techniczno-konstrukcyjnych”. Wystąpienie przedstawiciela firmy spotkało się ze sporym zainteresowaniem słuchaczy.

W trakcie seminarium oraz w przerwach kawowych, na głównej sali konferencyjnej przy stoiskach każdej z firm, uczestnicy mogli porozmawiać z przedstawicielami Firm, zapytać o szczegóły techniczne produktów, pobrać materiały katalogowe bądź zasygnalizować konkretny problem do rozwiązania.

Dodatkowej integracji grupy służyły spotkania i rozmowy podczas zawodów kręglarskich. Uczestnicy tych rozgrywek zostali nagrodzeni ciekawymi nagrodami.

Całość seminarium została uzupełniona prezentacjami wyrobów na stoiskach wystawowych.