Firma JCommerce z sukcesem zakończyła wdrożenie platformy informacyjno-komunikacyjnej dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Realizacja projektu obejmowała także przeszkolenie 70 użytkowników systemu. Ponadto konsultanci Spółki będą świadczyć ciągłe wsparcie techniczne dla pracowników GDOŚ w zakresie bieżącej obsługi platformy.

Platforma Informacyjno-Komunikacyjna jest systemem umożliwiającym wspólną pracę przedstawicieli różnych stron interesów zaangażowanych w proces tworzenia Planów Zadań Ochronnych (PZO) dla wybranych obszarów chronionych. System pozwala na wspólną pracę nad dokumentem i wymianę informacji (również w postaci załączanych plików) od momentu jego wygenerowania aż do chwili ukończenia prac i opublikowania dokumentu. Mimo zakończenia prac nad PZO, system umożliwia dalsze wprowadzanie danych służących do monitorowania podjętych działań ochronnych. Funkcjonalność rozwiązania pozwala również brać udział w dyskusji nad tworzonym PZO przedstawicielom lokalnych społeczności, na których życie PZO wywiera bezpośredni wpływ.

Źródło: www.jcommerce.pl