Uprzejmie informujemy, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INTROL S.A. będzie miało miejsce 28 czerwca 2011 r. w katowickiej siedzibie Spółki.

Wszelkie niezbędne informacje i formularze znajdą Państwo w TYM miejscu na naszej stronie internetowej. Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej INTROL S.A. za 2010 r. oraz raport jednostkowy INTROL S.A. za 2010 r. znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce RAPORTY