Opis inwestycji:

Oczyszczalnia Ścieków GIGABLOK jest oczyszczalnią typu mechaniczno-biologiczno-chemicznego, do której odprowadzane są ścieki z północnych dzielnic Katowic. W okresie bezdeszczowym w ciągu doby oczyszczalnia może przyjąć 40 tys. m3 ścieków. Ścieki oczyszczone z oczyszczalni GIGABLOK odprowadzane są do rzeki Rawy.
INTROL w ramach kompleksowej realizacji zaprojektował, dostarczył, zamontował, przetestował i uruchomił szereg nowoczesnych instalacji, które pozwoliły na lepszą ochronę środowiska i skuteczniejsze niż do tej pory usuwanie zanieczyszczeń. W efekcie zrealizowanych zadań, biologiczny gaz wytworzony podczas procesu fermentacji pełni funkcję energetyczną: ogrzewa budynki administracyjne na terenie zakładu, dostarcza ciepło wykorzystywane w procesach technologicznych oraz jest wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej.

Podstawowe cechy stanowiska:

• urządzenie przeznaczone do testowania szczelności filtrów paliwa i oleju za pomocą podciśnieniowego
testera ciśnienia ATEQ
• funkcje operatorskie ograniczone do włożenia filtrów w gniazda, naciśniecia przycisku “START”
oraz wyjęcia filtrów po skończonym teście
• urządzenie przystosowane poprzez wymianę oprzyrządowania testującego do kontroli szczelności
różnych wielkości i typów filtrów
• wymagane oprzyrządowanie testujące dla podanych przez klienta rodzajów filtrów
• średni czas testu ok. 16 s. dla jednego filtra

Zakres prac:

• system sterowania i nadzoru z ekranami wielkoformatowymi
• układy pomiarowe oraz systemy sterowania wraz z okablowaniem i ochroną przepięciową
• instalacje sygnalizacji p.poż
• instalacje telefoniczne, komputerowe oraz intercom
• badania pomontażowe i próby funkcjonalne

Typ projektu Oczyszczalnia ścieków
Termin realizacji 2005-2010
Klient/Inwestor Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.