Dnia 27.12.2007 r. zostały zawarte umowy nabycia udziałów Spółki Biuro Inżynierskie Atechem Sp. z o.o.
Tym samym Introl zyskał 70 udziałów w Atechem Sp. z o.o., stanowiących 70% kapitału zakładowego Spółki Atechem i uprawniających do 70% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
Atechem Sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie projektowania i ekspertyz technicznych dla potrzeb przemysłu.
Szczegółowe informacje dotyczące Spółki znajdują się na stronie www.atechem.pl