Największy kontrakt w historii INTROLU S.A.
Podpisanie umowy ze Spółką Energetyczną JASTRZĘBIE S.A na budowę dwóch układów wysokosprawnej kogeneracji.

Informujemy, iż w dniu 4 października br. podpisano umowę między INTROLEM S.A. a Spółką Energetyczną JASTRZĘBIE S.A. Przedmiotem umowy jest zabudowa dwóch agregatów prądotwórczych z układami odzysku ciepła zasilanych gazem z odmetanowania kopalń o mocy ok. 4,0 MWe każdy, w systemie “pod klucz”, wraz ze świadczeniem usług serwisowych.

Agregaty prądotwórcze zostaną zabudowane w EC Moszczenica (1 agregat) oraz w EEG EC Pniówek (1 agregat).

Wartość przedmiotu umowy wynosi 33 938 800 PLN netto (41 405 336 PLN brutto).
Termin wykonania niniejszego kontraktu upływa 4 lipca 2011 r.

Dodatkowo informujemy, iż ww. umowa jest największym kontraktem w dotychczasowej historii Grupy Kapitałowej INTROL S.A.