Wymogi środowiskowe sprawiają, że spalanie węgla kamiennego pociąga za sobą konieczność redukcji emisji NOx, czyli odazotowania. Jedną z metod jest metoda SNCR, która, w wielkim skrócie, polega na dodawaniu do kotła odpowiedniego reagentu redukującego ilość azotu w spalinach. Ilość i rodzaj reagentu zależy oczywiście od danej aplikacji i zmieniających się w kotle warunków, które do tej pory przysparzały wiele problemów. Odpowiedzią na problemy jest technologia opracowana przez spółkę Grupy Introl – firmę I4Tech. Nasza spółka opracowała Robota Emisyjnego deNOx, który w oparciu o własny algorytm sterowania wtryskuje odpowiednią ilość reagentu do kotła.

12 grudnia firma i4tech oraz zarząd Energetyki Cieplnej Skierniewice Sp. z o.o. zorganizowali prezentację Robota Emisyjnego deNOx – instalacji odazotowania spalin metodą SNCR dla potrzeb redukcji tlenków azotu NOx. W pierwszej części spotkania odbył się pokaz instalacji zabudowanej w kotle  w ciepłowni, a następnie odbyło się seminarium. W związku z koniecznością ograniczenia emisji NOx ze spalania węgla kamiennego zainteresowania było duże, a w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ciepłownictwa z kilkunastu miast z Polski.