Informujemy, iż w celu zmniejszenia kosztów oraz wzrostu efektywności Grupy INTROL S.A. od dnia 1 stycznia 2010 r. spółka PRE Elektromontaż –3 Katowice Sp. z o.o. (należąca w 100 % do INTROL S.A.) przenosi całe swoje przedsiębiorstwo, tj. – zespół składników majątkowych i niemajątkowych do spółki INTROL S.A.

Przejęte przedsiębiorstwo będzie funkcjonować w ramach struktur INTROL S.A. jako dział elektryczny.

Przejęcie przez INTROL S.A. przedsiębiorstwa PRE Elektromontaż -3 Katowice Sp. z o.o. ma na celu redukcję kosztów związanych z dublowaniem się kosztów ogólnych na kontraktach w obu spółkach oraz eliminacją kosztów ogólnego zarządu spółki PRE Elektromontaż -3 Katowice Sp. z o.o.