Pan Paweł Wójcik, Prezes Zarządu Spółki PWP Katowice, będąca częścią Grupy INTROL S.A. w imieniu Spółki zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatną prelekcję dotyczącą praktycznego zastosowania modeli ASM (modele osadu czynnego). Spotkanie odbędzie się w dniu 22 kwietnia br.

21798d9d31f79507af1d0ab1352fc77a

W jednym z ostatnich numerów „Forum eksploatatora”(1/2010) Spółka zamieściła artykuł pt. “Minimalizacja ryzyka oraz podwyższenie standardu prac projektowych związanych z nowo projektowanymi i modernizowanymi oczyszczalniami ścieków”

Ww. tekst znajdą Państwo tutaj

Aby można było w pełni wykorzystać możliwości modeli ASM, na oczyszczalni ścieków musi być zainstalowany sprawny system mechanicznego oczyszczania ścieków, w szczególności systemu płukania skratek w aspekcie nowych dyrektyw Unii Europejskiej co do jakości skratek.

W ww. zakresie PWP KATOWICE Sp. z o.o. jest zdecydowanym liderem na polskim rynku i już dziś oferuje urządzenia dostosowane parametrami do przyszłych wymogów unijnych.

Ilość miejsc jest ograniczona. Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsc, szczegóły dotyczące spotkania pod następującym adresem mailowym: p.wojcik@pwpkatowice.pl

Źródło: (www.pwp.net.pl)