Informujemy, że 1. kwietnia 2016 roku opublikowany został nowy Raport bieżący nr 4/2016 – Objęcie przez Limatherm S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PWP Katowice Sp. z o.o. w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci prawa użytkowania wieczystego działki.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Raportu: Raport bieżący nr 4/2016