Opis inwestycji:

Na mocy podpisanego z firma ECO Kutno Sp. z o.o. kontraktu, INTROL wybudował układ wysokosprawnej kogeneracji o mocy 6 MWe na terenie Ciepłowni Miejskiej nr 1 w Kutnie, w trybie “zaprojektuj i wybuduj”.

Zakres prac:

• sporządzenie dokumentacji projektowej
• uzyskanie pozwolenia na budowę
• budowa budynku elektrociepłowni na terenie działki
• dostawa, montaż i uruchomienie elektrociepłowni składającej się z trzech wysokosprawnych zestawów kogeneracji o łącznej mocy 6MWe, wytwarzających energię elektryczną i cieplną, w których jednostką napędową jest silnik spalinowy zasilany gazem ziemnym typu E
• wyprowadzenie mocy elektrycznej, zabudowa niezbędnych transformatorów, rozdzielni potrzeb własnych gazowego układu kogeneracyjnego i CM-1, układów AKPiA i pomiarowych, instalacji i innych niezbędnych do pracy elementów gazowego układu kogeneracyjnego
• wykonanie robót związanych z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej
• wykonanie kompletnej zabudowy w zakresie gospodarki cieplnej i odzysku ciepła, układów odprowadzenia spalin, stacji wymiennikowych, układów pompowych i instalacji podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, stacji uzdatniania wody oraz robót budowlanych w istniejącej infrastrukturze
• uruchomienie wszystkich instalacji
• szkolenie obsługi, dokumentacja powykonawcza

Typ projektu Kogeneracja
Termin realizacji 2011-2012
Klient/Inwestor ECO Kutno Sp. z o.o.