Opis inwestycji:

Jedna z największych elektrowni w Polsce składa się z ośmiu bloków o łącznej wydajności 1547 MW prądu i 64.4 MW ciepła. Ze względu na rosnące wymogi bezpieczeństwa, w elektrowni Dolna Odra postanowiono zaimplementować zaawansowaną instalację przeciwpożarową w układzie transportu i dostaw węgla oraz biomasy. Jest to jedyny w Polsce system tego typu i o takiej skali.
Zadaniem INTROL było wdrożenie systemu wykrywania i gaszenia zródeł zapłonu paliwa transportowanego przenośnikami taśmowymi ze składowiska paliwa do zasobników przykotłowych. Poza dostawą i montażem, INTROL był także odpowiedzialny za przygotowanie projektu, konfigurację systemów, odbiór techniczny instalacji oraz przeszkolenie personelu.

Zakres prac:

• swiatłowodowy linowy system detekcji temperaturowej
• system wykrywania pożarów tlewnych
• system gaszenia wysokociśnieniową mgłą wodną
• zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem

Typ projektu Automatyzacja
Termin realizacji 2012
Klient/Inwestor PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie