Opis inwestycji: 
Głównym celem projektu było serwisowanie, konserwacja i przegląd instalacji budynku Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Prace obejmowały instalacje sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegania, a także instalacje elektryczne i teletechniczne zamontowane w budynku.
Prace zostały przeprowadzone przez pracowników z uprawnieniami stosowne do obowiązujących przepisów.

Zakres prac:
• serwis, przegląd i konserwacja systemu sygnalizacji pożaru
• serwis, przegląd i konserwacja dźwiękowego systemu ostrzegania
• serwis, przegląd i konserwacja instalacji elektrycznej
• serwis, przegląd i konserwacja instalacji teletechnicznej.

 

Typ projektu Inteligentne budynki
Termin realizacji 2020
Klient/Inwestor Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu