Opis inwestycji: 
Przedmiotem umowy były przeglądy wraz z konserwacją urządzeń systemów detekcji, sygnalizacji i gaszenia pożaru zainstalowanych na biomasie i układach nawęglania w Elektrociepłowni Siekierki. Naszym zadaniem były również natychmiastowe usunięcia awarii występujących na obiekcie, a także bieżące naprawy. Celem prac było utrzymanie pełnej sprawności systemu detekcji, sygnalizacji i gaszenia pożaru zainstalowanych na instalacji biomasy i układach nawęglania w Elektrociepłowni Siekierki.

Zakres prac:
• okresowe przeglądy urządzeń wraz z ich konserwacją wykonywane na podstawie zakupu
• naprawy urządzeń tj. prace wykraczające poza zakres przeglądów, których konieczność wykonania została stwierdzona podczas przeglądu okresowego
• usuwanie awarii urządzeń stwierdzonych podczas bieżącej eksploatacji
• dostarczanie części zamiennych lub podzespołów niezbędnych do wykonania zleconych usług.

 

Typ projektu Modernizacja w energetyce
Termin realizacji 2020
Klient/Inwestor PGNiG TERMIKA SA